Problemski Hotel

This movie is from:

De beschaving van een land kan worden afgemeten aan hoe er wordt omgegaan met bezoekers en gasten. Dat geldt in het bijzonder voor vluchtelingen. Het is een discussie die in alle hevigheid in Europa is losgebarsten. Ook in ons land lijkt de regel te worden dat wie het hardst van zich laat horen in de meest verachtelijke krachttermen het meest gehoord wordt. Er wordt nog weleens vergeten dat je vluchten niet voor je lol doet en dat het achterlaten van werk, huis en familie behoorlijk wat persoonlijke en sociale impact heeft. Vaak piepen de tegenstanders van de komst van vluchtelingen wel anders als de problematiek een gezicht krijgt. Als de reddeloosheid vorm krijgt wanneer er een levenloos lichaam van een kind op het strand aanspoelt bijvoorbeeld. Gezien de actualiteit had de verfilming van de Vlaamse roman Problemski Hotel op geen beter moment kunnen verschijnen. Gevierd schrijver Dimitri Verhulst geeft de vluchteling een gezicht. In het niemandsland tussen aankomst en definitieve status gaan emotionele verhalen schuil die in de lezing van regisseur Manu Riche jammer genoeg wat vlak worden weergegeven.